Kilka słów o Dębkach

Dębki, nadmorska, letniskowa miejscowość położona u ujścia rzeki Piaśnicy, na której w okresie międzywojennym przebiegała granica polsko-niemiecka z posterunkiem straży granicznej.

Niewielka miejscowość, ale stosunkowo o długiej historii. Pierwsza wzmianka o miejscowości pochodzi z 1277 roku, wówczas książę Mściwój II darował Dębki Siostrom Norbertankom z Żukowa. Od XVI do XVIII stulecia osadę dzierżawiła rodzina Dembków – od której wywodzi się nazwa miejscowości. W latach 1934–1935 z inicjatywy profesora Adama Wrzoska i księży Zmartwychwstańców z Poznania wybudowano w Dębkach kaplicę Księży Zmartwychwstańców p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej.

Ponad 50 lat temu, w roku 1962, przybyły do Dębek Siostry Zmartwychwstanki. Początkowo przebywały tutaj sezonowo. Na stałe przyjechały w kwietniu 1971 roku. Od samego początku zajęły się organizacją domu a nade wszystko przygotowaniem kaplicy. 12 września 1971 roku na prośbę S. Sylwii Barańskiej CR, ówczesnej przełożonej Prowincji Poznańskiej Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego został ustanowiony dom zakonny ze wszystkimi przywilejami Prawa Kanonicznego, a już 15 września została erygowana kaplica p.w. Najświętszej Maryi Panny – Gwiazdy Morza (Stella Maris) z prawem przechowywania Najświętszego Sakramentu. Kaplicę erygował ks. biskup Chełmiński, Kazimierz Kowalski.

W dekrecie erygującym kaplicę czytamy, iż biskup udziela przebywającym tam siostrom „misji kanonicznej do nauczania religii, pracy duszpasterskiej w stosunku do dziewcząt i kobiet Dębek i okolicy”.

I tak się dzieje już od ponad 50 lat.

W miesiącach wakacyjnych dom służy tym wszystkim, którzy chcą wzmocnić swojego ducha i ciało poprzez dobrze zagospodarowany wypoczynek. Służy temu piękna szeroka piaszczysta plaża, las sosnowy i utworzony Nadmorski Park Krajobrazowy z rezerwatami przyrody:

„Rezerwat Białogóra z unikalnymi fragmentami lasu bagiennego oraz boru bażynowego i „Piaśnickie Łąki”, jeden z najcenniejszych rezerwatów województwa pomorskiego.

W ciągu minionych przeszło już 50 lat zmieniały się Siostry, zmieniały się też prace, jakimi służyły mieszkańcom Dębek i wczasowiczom. Dzisiaj Siostry Zmartwychwstanki, oprócz zajęć w ciągu miesięcy wakacyjnych, gdzie służą turystom, prowadzą weekendowe dni skupienia dla zainteresowanych, a także rekolekcje, na które zapraszamy. Dom nasz i kaplica służy także przeróżnym grupom rekolekcyjnym, jakie mają miejsce w ciągu całego roku kalendarzowego.