Nieco z historii Zgromadzenia

Błogosławiona S. Alicja Kotowska Zmartwychwstanka

Chryste Zmartwychwstały, który powołałeś błogosławioną Alicję na drogę życia zakonnego i obdarzyłeś wiernością w pełnieniu przykazania miłości Boga i bliźniego, spraw, aby jej męczeńska śmierć wyjednała nam męstwo w znoszeniu wszelkich cierpień. Udziel nam za jej przyczyną łaski, o którą Cię błagamy(…). Niech przez wysłuchanie naszej prośby wzrasta chwała Twoja na ziemi. Amen.

Rok 2020 – 100. rocznica bitwy polsko-bolszewickiej 1920 – cudu nad Wisłą. Maryla Kotowska ( bł S. Alicja), jako siostra PCK, niesie pomoc w szpitalach wojskowych żołnierzom biorącym udział w wojnie.

121. rocznica urodzin bł S. Alicji – 20 listopada 1899 roku

86. rocznica przyjazdu bł S. Alicji waz z Siostrami do Wejherowa – 21/22 lipca 1934 roku

81. rocznica męczeńskiej śmierci bł S. Alicji w lasach Piaśnicy – 11 listopada 1939 roku

21. rocznica beatyfikacji bł S. Alicji przez św. Jana Pawła II – 13 czerwca 1999 roku w Warszawie

Przebywających w Dębkach zapraszamy do odwiedzenia miejsca męczeńskiej śmierci
bł S. Alicji Kotowskiej CR w lasach Piaśnicy na trasie Wejherowo-Dębki.

Miejsce męczeńskiej śmierci bł S. Alicji
Kaplica w lesie Piaśnickim